ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

 

ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

คู่มือการตรวจสอบผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนเบญญาพัฒน์

91/9 หมู่ 7 ถนนหน้าโรงเรียนนายร้อยสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Tel. 0 3432 6562-3 , 0 3432 2600 Fax. 0 3432 1894